Sesiune de vindecare în grup la distanță – Online

Participanții de la cursurile și sesiunile de practică Thetahealing și Heart Healing organizate de Bio Vivo Terapii, sub îndrumarea lui Seba Radu, vă invită la o sesiune de vindecare Thetahealing, în grup, la distanță, pentru probleme fizice, emoționale și mentale. Sesiunea este gratuită. Cei interesați trebuie doar să dea acceptul pentru vindecare, completând acest formular:http://bit.ly/fvsdvig

Puteți să direcționați mesajul oricui știți că are nevoie. Cei interesați trebuie doar să scrie acceptul completând formularul, deoarece nu se poate face vindecare fără acceptul persoanei.

Această sesiune este îndrumată de Sebastian Radu, formator acreditat ANC, consilier dezvoltare personală, practician terapeut și instructor certificat ThetaHealing® ADN BASE, ADN ADVANCED, DIG DEEPER, Manifesting and Abundance, Intuitive Anatomy, practician certificat ThetaHealing® Hormone Symphony, World Relations, Rhythm to a perfect Weight, Quantum Touch®LEVEL I., hipnoterapeut – Regresii în Vieți Anterioare.Prin conectarea cu Atoatecreatorul, prin conectarea la cea mai pură energie din Univers, ființele întrupate în oameni, pot obține vindecări, rezolvări și rezultate instantanee, în viața lor. Această capacitate este un drept căpătat prin naștere. Evoluția pământeană a regnului mamifer, prin lunga perioadă a supraviețuirii, a necesitat blocarea acestor capacități în Omul Modern Anatomic, descendent din Homo Sapiens. A fost perioada viețuirii prin simțurile senzoriale. Apoi, dezvoltarea mentală, prin formarea lanțurilor neuronale, a făcut posibilă viețuirea prin stări modificate ale minții, mai mult sau mai puțin conștiente. Acum, trăim perioada de formare a Omului Spiritual, ce poate viețui în cele trei stări ale minții conștiente, subconștiente și supraconștiente. Este necesar doar un antrenament special, pe care cei pregătiți îl pot practica la cursurile de Theta Healing cu Seba sau la cele de Heart Healing by Seba.
Trimițând un gând pur către cea mai pură energie a universului, Tu, te conectezi la Microcosmosul A Tot Ceea Ce Există, și imaginând că suntem cu toții alcătuiți din atomi și subatomi, asiști, pe post de observator, la înlocuirea tiparului bolii cu cel al sănătății. Acest proces, reașează energia în microcosmosul tău, în maniera necesară, pentru a dispare boala fizică, emoțională sau mentală. Odată declanșat acest proces, el se manifestă, indiferent de distanța dintre participanți, fie că ești în grupul cu vindecătorii, fie că ești în grupul celor care își doresc doar vindecarea.
Prin participarea la un grup de vindecare la distantă, fiecare în parte și grupul în totalitate se vindecă, primind binecuvântarea acestei energii pure și infinite, căreia unii din noi îi spunem Dumnezeu. Alegând să fi vindecător, ești de fapt, covindecător, pentru că manifești compasiunea și dăruești universului, cu recunoștință, iubirea ta necondiționată pentru tot ceea ce primești de la el. La fel și cel ce își dorește să fie vindecat, mulțumește și acceptă, cu recunoștință și iubire necondiționată sursa vieții, pură și infinită, din interiorul său. Pentru ca acest proces să poată fi inițiat, mai întâi este necesar să-ți dai acordul.Pentru a da acordul de a fi vindecat sau vindecător, prin participarea la sesiunea de vindecare în grup la distanță, completează acest formular!Pentru a participa ca fiind covindecător în grupul de vindecători de la distanță, este necesară certificarea că ai absolvit, minim un curs, cu Seba și să completezi acest formular! Vei primi apoi un link de conectare pe zoom, prin care te poți conecta cu grupul de vindecători și vei fi contactat telefonic pentru o probă de conectare la plaforma Zoom (daca este prima data cand participi la un eveniment organizat de noi). Apoi te vei conecta cu grupul, la data și ora anunțată, urmănd prezentele instrucțiuni, pe toată perioada sesiunii de vindecare în grup la distanță.

Participarea este gratuită!

Cum se desfășoară, activitatea de „vindecător”, realizată de un grup de persoane care sunt antrenate în practicarea tehnicii ThetaHealing / Heart Healing by Seba:
Acest grup de persoane, care au absolvit minim un curs cu Seba, având încredere totală în energia pură, căreia unii îi spunem Dumnezeu, se află într-o locație, din orașele în care Seba, susține cursurile de formare în practicarea meditației Theta Healing / Heart Healing by Seba, precum și în alte locații, din țară și străinătate, conectați prin internet, pe platforma Zoom sau conectați doar cu gândul, la data și ora convenită cu Seba sau alt conducător de grup, certificat de Seba.
Grupul de vindecători, se conectează la, energia pură și infinită a Universului și focalizează energia de iubire necondiționată a Atoatecreatorului către matricea subconștientului colectiv al grupului celor din lista persoanelor care și-au dat acordul de a participa la sesiunea de vindecare de grup și cărora Seba le pronunță numele la începerea sesiunii de vindecare. Practic, întregul grup de covindecători, aflați fizic în sala de curs sau virtual prin conectarea online sau pur și simplu prin conectarea cu gândul, la o dată și oră stabilită, împreună cu toți participanții din alte localități ale țării sau globului pământesc, se conectează, în starea conștientă a undelor theta, la energia pură si infintă a Atoatecreatorului. Toți vindecătorii, rămân în lumina Atoatecreatorului și cu intenția pură de a se produce o vindecare în corpul fizic, emoțional și mental al fiecărei ființe de lumină ce și-a dat acordul, focalizează energia Atoatecreatorului din al Saptelea Plan Al Existenței, pe matricea luminii, subconstientului colectiv, creat când a fost citită lista cu numele celor ce își doresc vindecarea. În această fază a meditației de vindecare, covindecătorii, având conștiința ridicată în planul Atoatecreatorului, planul fără timp și spațiu, își imaginează în fața și / sau deasupra capului lor, matricea de lumină, a subconștientului colectiv, sub forma unui corp uman de lumină, al celor ce doresc vindecarea. Fiind în această stare, fiecare covindecător, timp de 21 minute, emite și simte, emoția coerentă a energiei pure și infinite ce coboară din Al Șaptelea Plan și pătrunde în chakra coroană a corpului uman de lumină. La fel Seba, sau alt conducător al grupului, emițând și simțind aceeași emoție coerentă, manifestă, pe matricea de lumină, calitatea de observator a vindecării realizate de Atoatecreator, preluând energia de lumină din chakra coroană și parcurgând întreaga matrice, de la cap până la picioare, cu intenția minții lucide de a se produce o vindecare în corpul fizic, emoțional și mental al fiecărui participant care și-a dat acordul să fie vindecat.
Cu alte cuvinte, vindecarea este realizată de Atoatecreator, Cel Ce Este Sursa Micro și Macrocosmosului întregii realități, creația însăși, izvorul vieții. Seba, sau alt conducător de grup, împreună cu grupul de practicanți ThetaHealing / Heart Healing, sunt doar cei ce facilitează vindecarea, in calitatea lor de observatori, prin portalul de lumină, ce se creaza cu ajutorul rugăciunii. Prin matricea subconștientului colectiv al grupului celor care și-au dat acordul, se produce o reașezare la nivel subatomic și atomic a întregii structuri energetice a trupului și sufletului, transmisă fiecăruia în parte, din cei nominalizați din listă, realizăndu-se astfel starea de sănătate și perfectiune în trup și suflet. Pe durata vindecării, este indicat pentru persoana care se vindecă, să stea relaxată într-o pozitie comodă și să-și simtă energia corpului.Grupul de vindecători pot să manifeste această calitate de observatori ai vindecării realizate de energia pură și infinită a Atoatecreatorului și către alte ființe de lumină din spatiul temporal în care vietuim cum ar fi: universul, galaxia, planeta pământ sau alte planete, pădurile și vegetația pământului, izvoarele și toate sursele de apă ale pământului, populația unei colectivități, ale unei tări, continent sau a întregii planete, etc. În toate aceste cazuri, este necesar a se respecta aceeași procedură. Reamintesc cele trei faze de manifestare a oricărei rugăciuni sau meditatii de vindecare:

Intenția(utilizarea gândului lucid)
Imaginația (utilizarea minții lucide imaginative)
Simțirea inimii (emoția coerentă)

Pentru cei ce nu au urmat încă, toate modulele de cursuri ThetaHealing / Heart Healing, organizate de SEBA Healing și susținute de Sebastian Radu, explicităm în continuare, sensul unor termeni utilizați în materialul de mai sus:ThetaHealing / Heart Healing – este o tehnică prin care orice om se poate conecta la energia pură a universului, care a creat Tot Ceea Ce Există și căreia unii din noi îi spunem Dumnezeu. Această tehnică poate fi învățată și practicată de orice om care are încredere totală în forța pură a universului, indiferent de apartenența religioasă. Această forță pură este unică indiferent cum a fost și este denumită de oameni: Dumnezeu, Iisus Hristos, Alah, Budha,…. Heart Healing by Seba, este un curs practic, ce se adresează celor care doresc să se antreneze în conectare la această sursă pură și în emiterea emoției coerente. Această capacitate, o au din nastere, toți Oamenii Modern Anatomic, doar că foarte puțini sunt conștienți și pot manifesta fără antrenament, de câte ori este necesar, pentru ei sau cei din jur.Starea Theta – este o stare de relaxare profundă pe care creierul uman o poate emite, când ești detașat de energiile joase ale „vieții de zi cu zi”. Este starea de rugăciune profundă, care de multe ori este fără cuvinte, este starea de conectare la sursa vieții. Toți intrăm în această stare atunci când dormim profund, doar că atunci suntem inconștienți. Practicând ThetaHealing cu Seba / Heart Healing by Seba, putem obține această stare în mod conștient.Mintea lucidă – este acea minte omenească, care acceptă, este conștientă și se poate conecta la această forță pură a universului, căreia unii din noi îi spunem Dumnezeu și care ne poate ghida și manifesta în tot ceea ce facem, atunci când emitem emoția coerentă din inimă. De fapt, această energie pură a universului, este conectată permanent la noi, pentru că ea se găsește pretutindeni și prin urmare se găsește și în fiecare din noi. Omul este cel inconștient de conectarea la sursă, sursa este mereu conectată la om.
Gândul pur – este un gând profund, un gând curat, emis de o minte lucidă, eliberată prin detașare de toate blocajele pământene dar trăind în armonie cu toate energiile pământului.
Calitatea de observator – este acea calitate pe care o are o persoană aflată în starea theta, care accesând energia pură și infinită a Atoatecreatorului, după ce emite gândul pur de rugăciune, emite emoția coerentă din inimă și rămâne pe post de observator al vindecării pe care o realizează Atoatecreatorul. Observatorul, îndeplinește astfel și o lege a mecanicii cuantice prin care se stipulează că „pentru a exista ceva în Univers, este necesar să fie observat de cineva”Portalul de lumină – este un vortex pământean, ce face legătura planului în care există timp și spațiu, cu planurile fără timp și spațiu. Este un câmp de energie luminoasă, pură, creat de energia gândului pur, prin care energia pământeană a sufletului întrupat în planul pământean al spațiului și timpului, se conectează la planul universal al fortei pure din univers, care este infinită, fără spațiu și timp. De aceea vindecarea prin această energie pură, este posibilă la orice distanța de pe pământ și ea se poate produce instantaneu.Matricea de lumină, este acea lumină, formată din partea minții subconștiente a fiecărei persoane care și-a dat acordul să fie vindecată. Ea capătă forma de lumină în spatiul în care Seba, sau alt conducător de grup, dă citire numelor persoanelor care și-au dat acordul să fie vindecate.Emoția Coerentă – este emoția emisă de o ființa de lumină, conectată la energia pură a Atoatecreatorului, care simte cum această energia pură și infinită de iubire este conectată în inima sa și, în acelaș timp, este coerentă cu energia mentala a creierului din cap și energia emoțională a creierului din burtă. Cu alte cuvinte cel ce emite o emoție coerentă, este condus în viață de iubirea inimii intuitive, necondiționate – gândurile din cap și emoțiile pământene ale burții, fiind coerente cu ea, adică ajutând la manifestarea iubirii universale și necondiționate din inimă.Percepția , este modul în care fiecare persoană transpune în partea conștientă a minții, prin tiparele din partea subconștientă, energiile simțite în trup, cu partea supraconștientă a minții.
Manifestarea în starea theta – este acea perceptie a unui gând pur, obtinut de o minte lucidă, aflată în starea theta și emițând o emoție coerentă.
Programarea la o ședință de terapie individuală se face completand formularul de inscriere: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdiItIzWS28eP…/viewform
sau apelând numerele de telefon+40766994685, +40722391456.

Datele următoarelor cursuri cu Seba le găsiți aici: https://www.facebook.com/pg/biovivoterapii/events/

Cu multă iubire și recunoștință.

Acest articol a fost publicat în Evenimente, Instructori și Terapeuți și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s